+86-13794280035 Mimy@tiwastage.com
首页 » 产品 » 混合控制台 » Tiwastage 4通道音频混频器DJ混合控制台

所有产品

分享到:

Tiwastage 4通道音频混频器DJ混合控制台

状态:
数量:
 • 中国
 • Tiwastage.
 • MS04.
 • 0
 • 0
 • 39 * 35 * 16
 • 10

套餐包括:1 * 4通道搅拌机

1 *用户手册

1 *电源适配器

相关产品  

                        • 浦西路8-2号
  广东省广州市天河区汉晶路1号栋兴大厦5楼
 • 电子邮件给我们:
  Daniel@tiwastage.com
  Mimy@tiwastage.com
 • 打电话给我们:
  + 86-13827098363
  + 86-13794280035